آیا واقعاً استفاده از نایلون فونداسیون ضرورت دارد؟

آیا واقعاً استفاده از نایلون فونداسیون ضرورت دارد؟

آیا واقعاً استفاده از نایلون فونداسیون ضرورت دارد؟

حتماً باید در نظر داشته باشید که در استفاده از پلاستیک شناژ باعث کشیده‌شدن آب بتن شده و در مقاومت نهایی آن تأثیر منفی چشمگیری می‌گذارد. بتن به‌عنوان یکی از اجزای فونداسیون ساختمان خود از سه ماده تشکیل شده است، سیمان، آب و انواع سنگ‌دانه‌ها. نسبت هرکدام از این مواد پیش‌تر توسط مهندس محاسب تعیین شده است که چه در بتن‌های ساخته شده در کارخانه و چه در بتن‌های ساخته شده در محل کارگاه باید رعایت شود.

در صورت عدم استفاده از پلاستیک شناژ، ‌ باتوجه‌به خلل و فرجی که در سطح آجر‌های قالب وجود دارد؛ شیرابه بتن به آن‌ها نفوذ کرده و عملاً آبی به‌مراتب کمتر از محاسبات در اختیار سیمان قرار می‌گیرد. البته منظور این نیست که آب زیاد برای بتن خوب است. اگر بیش از مقدار محاسبه شده آب در تولید بتن استفاده شود به‌صورت آزاد در داخل بتن باقی می‌ماند و پس از خشک‌شدن عملاً بتن پوک شده و مقاومتی پایین‌تر از مقاومتی که در محاسبات پیش‌بینی شده است را از خود نشان می‌دهد.

 

نحوه استفاده از نایلون فونداسیون

مهندسین ساختمان برای استفاده از پلاستیک فونداسیون دولا، ابتدا قالب‌بندی فونداسیون را به کمک آجر و یا مصالح دیگر و مطابق با دستورالعمل‌های اجرایی انجام می‌دهند. سپس برای جلوگیری از به‌هم‌خوردن قالب و تغییر شکل آن، سطح داخلی آن را با خاک پر می‌کنند. بعد از آن پیش از قرارگیری میل‌گردها در پی ساختمان، شناژ، پی و کف فونداسیون را به کمک یک پوشش پلاستیکی همچون نایلون فونداسیون می‌پوشانند. سپس آرماتورها را داخل پی قرار داده و عملیات بتن‌ریزی را آغاز می‌کنند. استفاده از این پوشش مانع نشت آب داخل بتن شده و از ریزش خاک اطراف دیواره گود به داخل ملات بتن جلوگیری می‌کند.

نایلون فونداسیون؛عایق بندی به صرفه

استفاده از نایلون فونداسیون باعث می شود که سازه ما، هم به لحاظ مصرف پلاستیک و کم شدن دورریز و هم به لحاظ سهولت در اجرا بهینه باشد. عمده مصرف آن برای بتن‌ریزی فونداسیون و قرارگیری در جدارهای عمودی فونداسیون برای جلوگیری از خروج آب موجود در بتن است؛ نایلون یا پلاستیک شناژ معمولاً در عرض‌های مختلف از ۵۰ سانتی­متر تا یک متر تولید می‌شود و بسته به سفارش کار در عرض‌های خاص نیز به تولید می‌رسد.