انواع مانومتر کدام است ؟
انواع مانومتر کدام است ؟

انواع مانومتر

از آنجایی که اندازه گیری فشار کار بسیاری دشواری است و پارامتر های متفاوتی بر روی نتیجه نهایی تاثیر می گذارند یکی ار روش ها دسته بندی مطابق زیر است:

  • مانومتر ساده
  • مانومتر دیفرانسیل
  • میکرومانومتر

مانومتر ساده

یک لوله ی شیشه ای است که یک سر آن به نقطه ای که می خواهیم فشار را انداره گیری کنیم؛ وصل می شود و سر دیگر آن به اتمسفر باز است که انواع بسیاری دارد و در زیر به صورت تیتروار آن ها را نام بردیم و به توضیح هر کدوم از آن ها می پردازیم.

  • پیزومتر: زمانی که بخواهیم فشار مایع در درون یک ظرف یا لوله را اندازه گیری کنیم از این وسیله استفاده می شود ،در واقع با اندازه گیری ارتفاع بالا آمده در دستگاه می توان از طریق فرمول P=ρgh فشار گیج مایع را بدست می آورد.
  • مانومتر U شکل: از این مانومتر برای اندازه گیری فشار خلا و فشار گاز استفاده می شود و دقیقا توسط یک لوله U شکل این اندازه گیری انجام می شود
  • مانومتر تک ستونه: این مانومتر را می توان هم جز دسته بندی مانومتر ساده و هم جز میکرو مانومترها قرار داد یک لوله عمودی شکل به یک مخزن تحت فشار با مایع سبک و فشار بالا وصل است و مایع سنگین تر به سمت پایین فشار وارد می کند و با اندازه گیری ارتفاع، فشار را بدست می آوریم.

 

  • مانومتر شیب دار یا مانومتر حساس: در این مانومتر مطابق شکل از یک لوله شیب دار استفاده شده است. حساسیت برای اندازه گیری این مانومتر نسبت به مانومتر تک سلوله بسیار بیشتر است.

 

مانومتر دیفرانسیل

وسیله ای است که اختلاف فشار بین دو نقطه را توسط یک لوله یا دو لوله متفاوت را اندازه گیری می کند که در طرح های متفاوتی ساخته می شود.

  • مانومتر دارای دو پیزومتر: مانومتر دارای دو پیزومتز مانومتری است که دارای دو پیزومتر (در بالا پیزومتر را توضیح دادیم) می باشد که دو نقطه متفاوت توسط این لوله بهم وصل می شوند و می توان به سادگی با توجه به تفاوت در ارتفاع سطح مایع، اختلاف فشار بین دو لوله را اندازه گیری کرد.
  • مانومتر U شکل دیفرانسیلی: در مانومتر U شکل دیفرانسیلی دو محفظه توسط لوله ای U شکل بهم متصل شده اند و مایع سنگین در لوله U شکل با توجه به فشار محفظه ها جابه جا می شود و سپس می توان اختلاف فشار دو نقطه را پیدا کرد البته لازم است بدانید برای اندازه گیری اختلاف فشارهای کم از آن استفاده می شود.

 

  • مانومتر دیفرانسیل معکوس: مانومتر معکوس دیفرانسیلی یک مانومتر U شکل به صورت معکوس است که مایعی سبک در دورن لوله وجود دارد و هر یک از دو طرف لوله به محفظه وصل هستند تا اختلاف فشار بین دو محفظه اندازه گیری شود.

 

میکرومانومتر

میکرو مانومتر ها مشابه مانومتر های ساده و دیفرانسیل هستند و بطور کلی تفاوت میکرو مانومتر ها با این دو نوع مانومتر در دقت اندازه گیری و مخازن آن می باشد.

انواع مانومتر برای انواع گاز

مانومترها با توجه به نوع گازی که می توانند اندازه گیری کنند در دسته زیر تقسیم می شوند:

مانومتر گاز اکسیژن

مانومتر گاز پروپان

مانومتر گاز استیلن

مانومتر گاز  CO2

مانومتر گاز ارگون

ساختار کلی این مانومتر ها به طور کلی شبیه هم هستند اما در مواردی مثل جنس بدنه یا میزان توانایی اندازه گیری فشار توسط گیج تفاوت دارند و خندان تولز دو نوع پر فروش مانومترها را به نام مانومتر استیلن و مانومتر اکسیژن را در بازار عرضه کرده است که در ادامه به توضیح دقیق تر این دو مانومتر می پردازیم.

مانومتر استیلن و ساختار آن

از این مانومتر زمانی استفاده می کنیم که با گازهای سمی و خورنده سرو کار داریم. ساختار کلی مانومترها از جنس مس و برنج است، در مانومتر استیل قسمت اتصال خروجی و تکیه گاه انتهایی مانومتر از استیل می باشد زیرا به دلیل هم جوار بودن محفظه با مایعات اسیدی و رطوبت این ویژگی از خوردگی جلوگیری می کند.