انواع قیچی های هرس در باغبانی
 انواع قیچی های هرس در باغبانی

 انواع قیچی های هرس در باغبانی

 هرس یکی از عملیات های مهم در مراحل پرورش گیاهان به شمار می رود. برای انجام یک هرس اصولی و علمی علاوه بر دانش و شناسایی فیزیولوژی و ریخت شناسی درختان، وجود ابزار مناسب، بسیار ضروری و مهم است زیرا استفاده از ابزارهای نامناسب موجب صدمه به گیاهان شده و انجام هرس سودی برای گیاه نخواهد داشت. شناخت وسایل هرس به کشاورز کمک کرده  تا براساس نیاز خود، بهترین وسیله را انتخاب کرده و هرس را با موفقیت به پایان برساند.

انواع قیچی های مورد استفاده در باغبانی

قیچی های باغبانی براساس ساختار و موارد استفاده به چهار دسته کلی طبقه بندی می شوند.

  •  قیچی باغبانی
  •   قیچی شاخه زن
  • قیچی شمشادزن
  •   قیچی چمن زن
قیچی شاخه زن یا هرس

قیچی هرس با توجه به ضخامت شاخه و ارتفاع شاخه بر روی درخت و طرز استفاده در مدل های مختلفی طراحی شده است. برای برش شاخه های ضخیم باید از نیروی بیشتری استفاده نمود بنابراین قیچی هایی با دسته های بلند و به بکارگیری هر دو دست برای این کار طراحی شده است. برای شاخه های بلندتر دسته های بلندتری تعبیه شده تا دسترسی به راحتی صورت گیرد. در واقع شاخه های ضخیم با قیچی هرس کوچک قابل برش نبوده و قیچی های کوچک برای شاخه های کوچکتر و با نیروی یک دست طراحی شده اند. معمولاً اندازه نوک تیغه تا دسته قیچی بین ۴۵ تا ۸۰ سانتیمتر بوده و شاخه هایی تا قطر ۶ سانتیمتر را برش می دهد.