الکترود جوشکاری چگونه ساخته می شود؟

الکترود جوشکاری چگونه ساخته می شود؟

فرآیند تولید و ساخت الکترود جوش مراحل متعددی دارد. نخست هسته الکترودها بسته به نوع مفتول ساخته می شود. ممکن است در این مرحله لازم باشد، انعطاف پذیری فلز افزایش یابد. برش فلز الکترود و صاف کردن آن با توجه به اندازه های مدنظر، گام بعدی برای ساخت الکترود جوش است.پ

الکترود جوشکاری چگونه ساخته می شود؟

پس از آماده سازی اولیه الکترود نوبت به فراهم کردن ترکیباتی نظیر منگنز، سلولز و دی اکسید تیتانیوم می رسد. این مواد به صورت خشک در میکسر ریخته می شود. پس از آن پتاسیم سیلیکات به ترکیب ساخته شده اضافه می شود. در انتها نیز قالب گیری شارها و پوشش آن ها با اکستروژن صورت می پذیرد. مرحله پایانی نیز قراردهی الکترودها در کوره و عمل آوری آن ها می باشد.

استاندارد الکترود و سیم جوش

برای شناسایی و همچنین نام گذاری الکترودهای جوش از استاندارد A.W.S استفاده می شود. این استاندارد مربوط به انجمن جوشکاری آمریکا بوده و از اعتبار بسیار بالایی در دنیا برخوردار است. در این استاندارد برای ساخت انواع الکترود معمولاً از حرف E در کنار چند رقم استفاده می شود. حرف E نماینده کلمه الکترود بوده و ۲ یا ۳ رقم بعدی نیز میزانی برای مقاومت کششی جوش محسوب می شود.
از دیگر استانداردهای مورد استفاده برای ساخت الکترود جوش DIN، BS، DS و ISO2560 می باشد.

نام گذاری الکترود جوشکاری

همان طور که اشاره شد، برای نام گذاری الکترود جوشکاری از استاندارد A.W.S استفاده می شود. طبق این استاندارد کد نشان داده شده، معرف میزان مقاومت کششی، نوع پوشش و حالت جوشکاری توسط الکترود است. بیایید با یک مثال ساده این موضوع را بررسی کنیم.

فرض کنید الکترودی نام E7028 دارد. در این حالت کلمه E به معنای الکترود است. دو عدد بعدی یعنی ۷۰ نشان دهنده مقاومت کششی الکترود بر حسب کیلوپوند بر اینچ مربع (KSI) می باشد. در این مثال مقاومت کششی الکترود ۷۰ KSI یا ۷۰۰۰۰ PSI می باشد.

رقم بعدی یعنی ۲ نشان دهنده حالت جوشکاری به صورت افقی و تخت است. عدد ۱ نیز نشان دهنده جوشکاری در تمامی وضعیت ها است. عدد ۳ برای حالت فلت یا تخت و عدد ۴ برای مکان های هموار، افقی و عمودی رو به پایین می باشد.

رقم آخر یعنی ۸ نشان دهنده نوع پوشش الکترود جوشکاری می باشد. عدد ۸ نوع قلیایی را نشان می دهد. عدد ۳ و ۴ برای پوشش رتیلی و عدد ۰ نیز پوشش سلولزی را نشان می دهد.